Erik website1

Wie ben ik

Erik Cuyvers (° 28-10-1973) studeerde na zijn studies psychiatrische verpleegkunde, criminologische wetenschappen aan de KULeuven. Destijds werd deze richting ook wel omschreven als de studie van datgene waarin de mens in het diepst van zichzelf is beschadigd. De visie die hier achter schuilde, was dat ieder mens altijd en ongeacht de situatie, een kern van fundamentele gezondheid in zich draagt. Deze vooropstelling sprak hem destijds erg aan. In gestalttherapie vindt hij een mensvisie die er ook vanuit gaat dat ieder mens een zelfhelend vermogen heeft en dat gewaarzijn, bewuste aandacht en contact essentieel zijn om dit vermogen aan te spreken. 

Naast gestalttherapie is hij bijgeschoold in voice-dialogue, hypnotherapie, EMDR en mindfulness.

Hij is actief binnen de praktijk ‘MensinZicht’ op het terrein van individuele psychotherapie, relatietherapie, coaching, training en supervisie. Daarnaast doceert hij psychiatrische verpleegkunde in Hast te Hasselt en is hij gasttrainer bij het gestalt-opleidingsinstituut IVC. 

Hij is door het NVAGT/EAGT erkend als gestalttherapeut, leertherapeut en supervisor.