chaz-mcgregor-646979-unsplash - kopie

Hoe werk ik

Gestalt

Gestalttherapie wordt ook wel de therapie van het contact genoemd. Deze therapie is rond 1940 ontwikkeld door Fritz en Laura Perls als reactie op de toenmalige psycho-analyse. Gestalttherapeuten stellen het contact tussen cliënt en therapeut, hier en nu, centraal. Door alert te zijn op wat er gebeurt bij de cliënt, bij zichzelf en vooral tussen beiden, kan de gestalttherapeut snel nieuwe informatie aan de oppervlakte doen komen. Deze nieuwe informatie helpt de cliënt om terug meer zicht en grip op het eigen leven te krijgen.

Tijdens bepaalde periodes in ons leven, meestal momenten waarop we ons kwetsbaar voelen, hanteren we, vaak onbewust, bepaalde afweersystemen om onszelf te beschermen tegen de buitenwereld. Deze afweersystemen, die ons op dat moment van pas komen, kunnen ons later behoorlijk in de weg gaan staan. De gestalttherapeut helpt u om deze mechanismen bij uzelf en in uw relaties op te speuren. Door bewustwording van uzelf kan u zich vervolgens vrijer, spontaner en gelukkiger voelen. In die zin is gestalttherapie een optimistische en bevrijdende therapie.

Gestalttherapie kan in vele situaties een zeer zinvolle therapie zijn. Voorbeelden hiervan zijn: Eenzaamheid, angst, fobieën, depressie, relatieproblemen, zingevingsvragen, trauma, incest, moeite met relaties, rouw, moeilijke keuzes, voortdurende twijfel, piekeren, sexualiteits -en identiteitsproblemen, gevoelens die je niet kan thuisbrengen, psychosomatische klachten, enz… Naast therapie is gestalt een boeiende benaderingswijze voor mensen die willen werken aan hun professionele ontwikkeling. Ook teams kunnen veel baat ondervinden om vanuit gestalt groepsprocessen in beeld te krijgen. Het veelvuldig werken met experimenten levert hiertoe een enorme bijdrage. Impliciete processen worden snel zichtbaar en hun stagnerende werking wordt hierdoor opgeheven. De gestalttherapie is een goed gefundeerde therapie. Haar voornaamste bronnen liggen in de waarnemingspsychologie (Köhler), de veldtheorie (Lewin), de fenomenologie (Merleau-Ponty) en de antropologie (Buber).

Sluit Menu